NOR 京 扣件 跟随
电 话:69986911 南方销售:15077959854  NOR区销售:13810773870  
发送 真:010-68705659
手机号:15077959854    
       13911349198
?外贸业务:69986911-806  15077959854 18610813447

地 地点:NOR京市石景山区银河南街2紫色皇家国际军2-501
网 地点:www.
Email:shichangbu@;
?      TpfShBG@21cn.com

     
 
24小时服务热线:69986911  
 
      
       
 
西南地区:四川成都办事处
 
地 地点:四川省成都市庆阳区琼楼路283号
 电 话:15077959854  18740812334